Felhasználási feltételek és az adatvédelmi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat

Jelen weboldal (szupernaplo.eletvaltozas.com) üzemeltetője Peter Sojka (egyéni vállalkozó), EasyLearnCenter (vállalkozás neve). Ügyfélszolgálat: info (kukac) eletvaltozas (pont) hu, Postacím: EasyLearnCenter, 17 Swan Road, Gloucester, GL1 3BJ, Egyesült Királyság (United Kingdom), Bankszámlaszámok: magyarországi bankszámlaszám: Sojka Peter, Raiffeisen Bank, 12067008-00064822-00100001, angliai bankszámlaszám: Peter Sojka, Lloyds Bank, IBAN szám: GB16-LOYD-7758-0234-7565-60, Swift/BIC kód: LOYDGB21 G79.
A szupernaplo.eletvaltozas.com teljes szöveges és grafikus tartalma, beleértve a mindenkori és korábbi hírlevél sorozatokat, a letölthető cikkeket, tanulmányokat, hanganyagokat és videókat szerzői jogi védelem alatt állnak (1999. évi LXXVI. tv. alapján) és az Sojka Peter jogtulajdonát képezik.
A weboldalak mindennemű tartalma engedély nélküli felhasználása, átdolgozása tilos, ideértve (de nem kizárólag) a bevételszerző tevékenységre való felhasználást. Azonban a weboldal tartalma a szerző neve (Sojka Peter) és a forrás (szupernaplo.eletvaltozas.com) megjelölésével, működő link formájában, a szerző írásbeli hozzájárulásával felhasználható. 

Felhasználási feltételek

Kedves Érdeklődő!

Annak érdekében, hogy megelőzzük az esetleges reklamációkat, vagy jogi vitákat, Önnek el kell fogadnia az alábbi felhasználási feltételeket. A szupernaplo.eletvaltozas.com weboldalnak, vagy annak bármely elemének szerzője és tulajdonosa, Sojka Peter. Minden jog a szerzőt és tulajdonost illeti. A szupernaplo.eletvaltozas.com weboldalon, vagy annak bármely elemén található tartalomért, a weboldalon letölthető hanganyagok, videók, dokumentumok tartalmáért, az emailekben, hírlevél sorozatokban és tanfolyamokban közölt informáciokért, vagy azok használatából eredő esetleges károkért, a tulajdonos és szerző, Sojka Peter semmilyen körülmények között, semmilyen formában nem vonható felelősségre.

Az egész weboldal tartalma, és információi, valamint a teljes SzuperNapló rendszer és a tanfolyamok, saját elhatározás és döntés alapján alkalmazható. Minden felhasználó, aki használja a SzuperNapló-t, illetve alkalmazza a tananyagokat, kizárólag saját felelősségére teszi, minden rábeszélés nélkül.

Adatvédelmi nyilatkozat

Tájékoztatjuk, hogy Ön Sojka Peter internetes honlapjának (szupernaplo.eletvaltozas.com) meglátogatásával, illetve személyes adatai megadásával, hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait a szükséges mértékben és ideig, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben (a továbbiakban Törv.) foglaltaknak megfelelően, szabályszerűen kezelje.

Személyes adatai (Törv.2.§1.bek. - azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) az alábbi módokon kerülhetnek a kezelésünkbe:

• az internetes kapcsolat fenntartása során keletkező technikai adatok;
• Ön adja meg az adataidat, amikor regisztrálja magát, vagy jelentkezik a hírlevelünkre;
• ha (online) megrendelést tesz;
• ha személyes kapcsolatba lép velünk (levélben, telefonon, e-mailen).

Az adatkezelés (Törv.2.§ 4. a) A szupernaplo.eletvaltozas.com látogatása során az Ön adatainak felelős kezelője Sojka Peter. Az internetes kapcsolódáskor a központi számítógépes rendszerünkben keletkezett technikai adatok kizárólag a honlap szolgáltatásainak elérése céljából kerülnek felhasználásra. Azok a látogatók, akik regisztrálják magukat a honlapon megtalálható űrlap kitöltésével, személyes adataikat önként bocsátják a rendelkezésünkre. Adataik központi adatbázisunkba kerülnek. A regisztrálók/hírlevélre feliratkozók e-mailes, postai értesítést vagy rövid szöveges üzenetet (SMS-t) kapnak aktuális kiadványainkról, újdonságainkról, új blogbejegyzésről.

Kapcsolatfelvételi (vagy egyéb, weboldalon lévő) űrlap kitöltésével és visszaküldésével, illetve e-mailben küldött, SzuperNapló rendszerrel kapcsolatos tapasztalat beküldésével, vagy a blogbejegyzéshez (vagy egyéb oldalhoz) való hozzászólás beküldésével a felhasználó/weboldal látogató hozzájárul ahhoz, hogy az általa küldött szöveg a nevével együtt megjelenjen a szupernaplo.eletvaltozas.com weboldalon.

Adatfeldolgozás (Törv.2.§4. b): A honlap üzemeltetéséhez és egyben a látogatók adatainak kezeléséhez külső szervezetet (adatfeldolgozót) nem veszünk igénybe.

Adattovábbítás (Törv.2.§5.): Kezelésünkbe kerülő személyes adatokat Sojka Peter harmadik személy számára nem továbbítja.

Nyilvánosságra hozatal (Törv.2.§6.): A kezelésünkbe kerülő személyes adatokat nyilvánosságra nem hozzuk, nem tesszük hozzáférhetővé más számára.

Általános adatvédelmi nyilatkozat: Sojka Peter az adatok kezelésekor és az adatkezeléssel kapcsolatos tevékenysége során a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törv. rendelkezéseinek, illetve az adatvédelmi biztos tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően jár el, a hatályos jogszabályok előírásait betartja, illetve az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe veszi. Sojka Peter a Felhasználó csak azon személyes adatait kezeli - az adatkezelési cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig -, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas (Törv.5.§ (2).
Sojka Peter biztosítja a Felhasználót, hogy a törvényben meghatározott módon gondoskodik a személyes adatok biztonságáról. (Törv.10§.(1), továbbá a Felhasználó valóságnak nem megfelelő adatait írásban megküldött kérelmére bármikor helyesbíti, illetve a Felhasználó írásbeli kérésére törli (Törv.14§ (1). Nyilatkozatunk a látogatóink nem nyilvánosságra szánt személyes adatainak védelmével kapcsolatos. Ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét, az ilyen információkra nyilatkozatunk hatálya nem terjed ki.

Regisztrálási/Feliratkozási feltételek

A szupernaplo.eletvaltozas.com weboldalon kezdeményezett regisztrálás egyben a hírlevélre való feliratkozás is és a regisztrálási/feliratkozási feltételek kifejezett elfogadását jelenti.
A feliratkozással a felhasználó kifejezett előzetes hozzájárulását adja, hogy a fenti weboldalakat üzemeltető Sojka Petertől, elektronikus vagy postai levelet, rövid szöveges üzenetet (SMS-t) fogadjon, amelyek bizonyos esetekben Sojka Peternek és alkalmanként üzleti partnereinek termékeit, szolgáltatásait reklámozó hirdetést is tartalmazhatnak.
A nem létező e-mailcímmel, a hírlevél gyűjtő típusú e-mailcímmel, és a nem teljes, valótlan adatokkal feliratkozást kezdeményező felhasználókat figyelmeztetés nélkül töröljük az adatbázisból és kizárjuk Sojka Peter hírlevél olvasóinak köréből.

Termék megrendelési feltételek

Sojka Peter által üzemeltetett weboldalak megrendelési űrlapjának kitöltésével és a megrendelés gomb lenyomásával a felhasználót fizetési kötelezettség terheli. A termékért postai utánvétellel lehet fizetni, bankkártyával, ill. PayPal-lal, vagy pedig Sojka Peternek a 12067008-00064822-00100001 számú bankszámlaszámára való átutalással (ill. készpénzes befizetéssel a Raiffeisen bankfiókokban vagy a postán), előre kell fizetni. Ha a megrendelő külföldről utal, szüksége lesz a következő az adatokra: kedvezményezett neve: Peter Sojka, IBAN bankszámlaszám: GB16-LOYD-7758-0234-7565-60, BIC kód: LOYD GB 21 G79, bank neve: Lloyds TSB Bank. A befizetés után postai úton küldjük a megrendelt terméket, elektronikus termék esetén pedig e-mailben küldjük meg a hozzáférését, illetve letölthető linkjét.
A weboldalon kezdeményezett megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik. A termék gyártója Sojka Peter.
A termék szerzői jogvédelem alatt áll, jogtulajdonos Sojka Peter. A termékről tilos bármilyen másolatot készíteni, bármilyen módon sokszorosítani, nyilvánosan bemutatni, részben vagy egészben közzétenni, saját hasonló (weboldalakkal /SzuperNapló rendszerrel kapcsolatos bármilyen jellegű) terméket, szolgáltatást létrehozni a termék alapján. Sojka Peter a termékre az átvételtől számított 30 naptári napig pénzvisszatérítési garanciát vállal, indoklást magyarázatot nem kérünk, de a pénvisszatérítés feltétele a termék sértetlen visszaküldése, és az, hogy a pénzvisszakérőnek nyilatkoznia kell, hogy a termékről nem készített másolatot és nem adta át harmadik személynek. A megrendelő csak egyszer jogosult a pénvisszatérítésre, amennyiben már egy termék árát visszakérte, úgy rá a pénvisszatérítési ajánlat más termék tekintetében nem vonatkozik. A megrendelő tudomásul veszi, hogy a pénzvisszatérítés elengedhetetlen feltétele a fenti nyilatkozat aláírása.